Strona główna 

Witamy na stronie

Zespołu Szkół Ogólnokształcących

i Zawodowych w Mońkach

Dodatkowe zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze

W ramach projektu "Kompleksowy program rozwoju..." uczniowie technikum i szkoły branżowej uczestniczą w dodatkowych zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych z języków obcych oraz matematyki.  Głównym celem zajęć jest wyrównanie dysproporcji edukacyjnych uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych w ramach kompetencji kluczowych. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli przedmiotowych w grupach odpowiadających poziomowi nauczania.

 

13 stycznia 2019

aktualności

Copyright ZSOiZ w Mońkach

Kontakt:

ZSOiZ w Mońkach

ul. Tysiąclecia 15

19-100 Mońki

tel. 85 716-27-38 - Liceum

tel. 85 716-27-05 - Technikum