Strona główna 

Witamy na stronie

Zespołu Szkół Ogólnokształcących

i Zawodowych w Mońkach

Cel-integracja- "Nie jesteście sami"

11 czerwca 2018 r. Uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy wraz z członkami Klubu Rodzin Autystycznych - „Dzieci z Zaczarowanego Lasu” oraz uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej, uczestniczyli w edukacyjno- integracyjnym wyjeździe do Białowieży „Szlakiem Żubra”. Była to już trzecia wyprawa pod hasłem – „ Nie jesteście sami, jesteśmy z wami”.

Uczestnicy poznawali piękno Puszczy Białowieskiej, historię puszczańskiej ziemi oraz zapoznawali się z zasadami ochrony przyrody na terenie Białowieskiego Parku Narodowego.

Wyprawa była też kolejnym krokiem do budowania relacji w grupie, szukania wspólnych zainteresowań i odkrywania pasji. Celem organizatora było też wskazanie jak należy bezpiecznie organizować czas wolny , bez używek i alkoholu. Była też okazja do przyjrzenia się pracy w różnych zawodach, w których uczestnicy wycieczki mogliby podjąć pracę.

Celem nadrzędnym było budowanie w grupie osób niepełnosprawnych zaufania i poczucia bezpieczeństwa w otoczeniu opiekunów i osób sprawnych, przełamywanie lęków i wzmacnianie poczucia własnej wartości, oraz wiary we własne możliwości, pomimo ograniczeń.

Składamy serdeczne podziękowania za wsparcie finansowe Burmistrzowi Moniek – Zbigniewowi Karwowskiemu, Burmistrzowi Knyszyna - Jarosławowi Chmielewskiemu, Burmistrzowi Goniądza – Mariuszowi Ramotowskiemu, Wójtowi Gminy Trzcianne – Markowi Szydłowskiemu, Wójtowi Gminy Jasionówka – Leszkowi Zawadzkiemu, wójtowi Gminy Jaświły – Janowi Joka, Prezesowi Banku Spółdzielczego w Mońkach – Janowi Ciborowskiemu, oraz Państwu: Robertowi Sidorskiemu, Stanisławowi Czarnieckiemu, Arturowi Wiatr, Joannie Kitlas i Bogdanowi Sierba. Dziękujemy za wsparcie organizacyjne Panu Dyrektorowi ZSOiZ w Mońkach Krzysztofowi Falkowskiemu oraz Panu Jarosławowi Pokoleńczukowi za zapewnienie opieki pielęgniarskiej w osobie Pani Barbary Iwanickiej.

Z każdym wyjazdem ilość chętnych wzrasta. Tym razem było 54 uczestników ale ze względu na ograniczenia przewoźnika nie wszyscy chętni mogli wziąć udział. Następna wyprawa będzie chyba potrzebowała drugiego autokaru. Zadowolenie i pozytywne emocje uczestników zobowiązują i mobilizują do kolejnych kroków.

„ Nie jesteście sami, jesteśmy z wami”

 

Organizator wycieczki : Joanna Kulikowska – Prezes Fundacji Centrum Edukacji i Rozwoju.

26 czerwca 2018

Aktualności 

Przejdź do galerii wydarzenia

Copyright ZSOiZ w Mońkach

Kontakt:

ZSOiZ w Mońkach

ul. Tysiąclecia 15

19-100 Mońki

tel. 85 716-27-38 - Liceum

tel. 85 716-27-05 - Technikum