Strona główna 

Witamy na stronie

Zespołu Szkół Ogólnokształcących

i Zawodowych w Mońkach

Aktualna oferta szkoły

Oferta liceum ogólnokształcącego

"Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa

jaką sobie ludzkość wymyśliła”                                                                           

 Wisława Szymborska

warto przeczytać

nowości w bibliotece

dla maturzysty

statystyki

biblioteka LO

biblioteka LO

STATYSTYKI

Podsumowanie wyników ankiet dotyczących kompetencji czytelniczych klas pierwszych - rok szk.2018/2019

 

(Ankieta zawierała 10 pytań zamkniętych – wielokrotnego wyboru i 3 pytania otwarte)

klasa I a/c

Uczniowie klasy I a/c w wolnym czasie najczęściej korzystają z komputera i spotykają się ze znajomymi – po 16 wskazań, oglądają telewizję i uprawiają sport – po 12 głosów, spora grupa czyta książki (10 osób). Pojedynczy uczniowie wskazali inne zajęcia – słuchanie muzyki czy harcerstwo.

Młodzież z tej klasy najczęściej czyta książki w wersji papierowej

– 23 wskazania,  e-booki – 3, audiobooki – 1

Największa grupa uczniów z tej klasy czyta zarówno dla przyjemności, jak i z przymusu szkolnego – 18, tylko z przymusu szkolnego (lektury) – 6, nie czyta wcale  -1, inne powody wymieniła 1 osoba.

W Ia/c niewiele osób wskazało, że przeczytało tylko jedną książkę w ciągu roku kalendarzowego - 2 os., dwie - 6 os. Pozostali deklarują czytelnictwo na poziomie od 3-30 książek (13 os.).

Po żadną książkę nie sięgnęło 4 uczniów.

Dla wielu uczniów wydawnictwo, które wydało książkę,  nie ma znaczenia, może być dowolne

(20 głosów), 9 osób czyta same opracowania, a 1 tylko lektury z opracowaniem, np. z Grega.

Systematycznie w ciągu całego roku czytają 4 osoby z tej klasy, tylko w czasie wolnym

(ferie, wakacje) – 10, tylko w roku szkolnym – 11.

Wypożyczając książki uczniowie Ia/c w większości korzystają ze zbiorów biblioteki szkolnej – 19 głosów,  z innej biblioteki – 10 wskazań, poza tym kupują w księgarni - 13,

pożyczają od znajomych – 9, zamawiają przez Internet – 6.

Przy wyborze książek najwięcej osób z tej klasy kieruje się ich tematyką – 24, w następnej kolejności: tytułem – 10, sugestiami kolegów – 4,  nikt nie wskazał nazwiska autora.

Młodzież wskazała jako najbardziej interesujące książki z zakresu fantastyki – 15 głosów, o tematyce przygodowej – 13, kryminały – 12, romanse - 10,  psychologiczne i wojenne – po 6 osób, obyczajowe - 4, historyczne -3, poezję – tylko 2 osoby. 3 uczniów podało inną tematykę literatury, po którą sięgają – science fiction – 2, thriller – 1.

Spora grupa uczniów (14) z kl. I a/c wskazała ulubionego autora. Wymieniano: J.K. Rowling, J.R.R Tolkiena, A. Sapkowskiego, D. Glukhovskiego, G. Forman, J. Dashnera, R. Mroza, L. McDaniel,

ale także A. Christie, H. Sienkiewicza, A. de Saint – Exuperego.

23 osoby z tej klasy poleciłyby kolegom swoją ulubioną książkę. Wymieniano: Kamienie na szaniec A. Kamińskiego, Hobbita J.R.R Tolkiena, sagę o wiedźminie A. Sapkowskiego, Więźnia labiryntu J. Dashnera,  Gwiazd naszych winę J. Greena, Metro 2033 D. Glukhovskiego, Harrego Pottera J.K. Rowling, Uwięzione N. Preston, Nielegalną M. Przybyłek, Ponad wszystko N. Yoon, ale także Krzyżaków H. Sienkiewicza, Tego obcego I. Jurgielewiczowej,

czy Oskara i Panią Różę E.E.Schmitta.

Tylko 5 uczniów z tej klasy sięga po prasę. Wymieniano: CD – Action, Newsweeka,

Wiadomości Lokalne

Uczniowie tej klasy w wolnym czasie najczęściej spotykają się ze znajomymi – 12 wskazań, korzystają z komputera - 11, czytają książki – 6 głosów,  oglądają telewizję – 5, uprawiają sport - 4 głosy. 5 osób wskazało inne zajęcia w czasie wolnym – słuchanie muzyki, pisanie opowiadań, rysowanie, korzystanie z telefonu komórkowego, sen, hobby.

Ankietowani z kl. I b najczęściej czytają książki w wersji papierowej – 18 wskazań,

e-booki – 6, audiobooki – 1.

Największa grupa uczniów czyta zarówno dla przyjemności, jak i z przymusu szkolnego – 10,

z przymusu szkolnego (lektury) – 7,z innego powodu – 1

Sporo osób  zadeklarowała, że przeczytało tylko jedną (8 os.) lub dwie (5 os.) książki w ciągu roku kalendarzowego. Natomiast 9 uczniów określiło swoje czytelnictwo na poziomie  od 5-15 książek

w ciągu roku, żadnej książki nie przeczytały 2 osoby.

Dla sporej grupy uczniów z I b (12) wydawnictwo, które wydało książkę,  nie ma znaczenia, może być dowolne, 7 osób z tej klasy czyta tylko lektury z opracowaniem, np. z Grega,

a 5 jedynie streszczenia lektur szkolnych .

Systematycznie w ciągu całego roku czyta 9 osób z tej klasy, tylko w czasie wolnym (ferie, wakacje) – 5, tylko w roku szkolnym – 10.

Poszukując książki uczniowie I b najczęściej korzystają ze zbiorów biblioteki szkolnej (15 wskazań), innej biblioteki (6). Kilka osób (7) deklaruje, że kupuje książki w księgarni, zamawia przez Internet (3),  pożycza od znajomych (2), 1 czyta teksty dostępne w Internecie.

Przy wyborze książek najwięcej osób z tej klasy kieruje się ich tematyką – 20, w następnej

kolejności tytułem – 4,a nieliczni nazwiskiem autora (2) i sugestiami kolegów (3).

Jako najbardziej interesujące wskazano książki  z zakresu fantastyki – 12 głosów, kryminały i przygodowe po – 8 wskazań, psychologiczne – 7, romanse – 6 głosów, Pojedyncze osoby podały książki obyczajowe, historyczne, poezję, a 3 inną tematykę niż w ankiecie – dramat, młodzieżowe, biografie sportowców.

Ponad połowa uczniów I b (15) wskazała ulubionego autora. Wymieniano: R.Riordana, J.K. Rowling, J.R.R Tolkiena, D. Glukhovskiego A. Sapkowskiego, S. Kinga, G.R.R Martina, A. de Saint – Exuperego , N. Sparksa, R. Mroza, G. Flynn, L.M. Alcott, D. Levithana, 

ale także L.M. Montgomery i A. Mickiewicza.

Bardzo duża grupa osób z tej klasy (19) poleciłyby kolegom swoją ulubioną książkę. Wymieniano: cykle Percy Jackson  i Magnus Chase i bogowie Asgardu Ricka Jordana, Metro 2033 D. Glukhovskiego, cykl Gra o tron G.R.R Martina, Harrego Pottera J.K. Rowling, cykl Pas Deltory E. Roddy, Dziennik Rachel,lat 13 i ¾, Ostre Przedmioty G. Flynn, Małego Księcia A. de Saint – Exuperego, Bóg nigdy nie mruga R. Brett, Siostry C. Douglas, Pragnienie J. Nesbo, Seria niefortunnych zdarzeń D. Handlera, Ekspozycja R. Mroza, Każdego dnia D. Levithana, Możesz uzdrowić swoje życie L.L. Hay, Pan Tadeusz A. Mickiewicza.

Sporo uczniów z tej klasy sięga także po prasę - 10. Wymieniano:

CD – Action, Victora, Bravo, Fakty, Vogue.

klasa I b

Copyright ZSOiZ w Mońkach

Kontakt:

ZSOiZ w Mońkach

ul. Tysiąclecia 15

19-100 Mońki

tel. 85 716-27-38 - Liceum

tel. 85 716-27-05 - Technikum