Strona główna 

Witamy na stronie

Zespołu Szkół Ogólnokształcących

i Zawodowych w Mońkach

ABSOLWENCI ZSOiZ w MOŃKACH - ROCZNIK 2015/2016

Klasa 3A

(klasa politechniczna)

Klasa 3C

(klasa biologiczno-chemiczna)

Klasa 3B

(klasa humanistyczna)

Klasa 4TR/TH

(technik rolnik/handlowiec)

Klasa 4TŻ/TOT

(technik żywienia/obsługi turystycznej)

Klasa 4TŻ/TOT

(technik żywienia/obsługi turystycznej)

Copyright ZSOiZ w Mońkach

Kontakt:

ZSOiZ w Mońkach

ul. Tysiąclecia 15

19-100 Mońki

tel. 85 716-27-38 - Liceum

tel. 85 716-27-05 - Technikum